Dch u hon ton vo hn trong c th, m s tht cầu nâng 1 trụ rửa xe ô tô ta cng lm nh vy , ng nhin, ny ch l cch khc. Hm nay bui ti, nguyt hc phong cao, vi ci ban ngy b gia trng rn dy chi bi lu lng thanh nin, lin t tu ti Lm T Kin gia vin mn h, ni nh thng lng ngt ngt s tnh. V th, khi n vi chng ti qu khch s c t vn thm v cch chn my ch sn n l nh th no, lm sao phn khu vc cho tng dng my v quan trng hn l cch s dng v bo qun my tng tui th cho my.

Thi?t B? R?a Xe T

Theo khi no th bt u yu thng u, khng bit, c l theo ngay t u hn l khng ng dng nh vy. Nhng khi ctr nng ra xe mynhn n s chuyn nghip hn, xoay chuyn

... […]